Articles

Aktivnosti djece i mladih na virtuelnim društvenim mrežama

Alternativna nastava kao model unapređivanja univerzitetskog obrazovanja

Analiza potreba obuke

Bolonjski proces i vrednovanje intelektualnih sposobnosti studenata

Cjelokupnost vaspitanja škole i njenog okruženja

Efikasnost interaktivnog stručnog usavršavanja i mišljenja nastavnika o takvom usavršavanju

Građansko obrazovanje mladih i odraslih za aktivno učešće u formiranju mjera javne politike

Identifikacija i pedagoške implikacije emocionalnog statusa učenika

Institucionalizacija pravoslavnog vaspitanja

Instrukcija i pomoć roditelja učenicima pri učenju i izradi domaćih zadataka tokom pandemije COVID 19

Interaktivno planiranje i programiranje stručnog usavrsavanja nastavnika

Interaktivno stručno usavršavanje nastavnika osnovne skole

Interno vrednovanje i mogućnosti (auto)korekcije pedagoškog djelovanja nastavnika osnovne skole

Izazovi istraživanju obrazovanja

Kako pomoći žrtvama i nasilnicima u vršnjačkom nasilju

Kapitalizacija duha obrazovanja

Kompetentnost pedagoga za podsticanje i razvijanje stručnog usavršavanja nastavnika

Kvalitet vaspitnog rada odjeljenjskih zajednica u srednjim školama

Multidisciplinarnost i interdisciplinarnost proučavanja i unapređivanja profesionalnih kompetencija nastavnika

Мобилно учење као савремена тенденција у образовању

Могуће импликације позиција и улога ученика и наставника у мобилном образовању

Motivisanje i pregovaranje u funkciji razvoja svjesnosti o profesionalizmu

Nastavno metodička kreativnost i mogućnosti (auto)korekcije

Naučne vrijednosti razvoja E-metodologije andragoških istraživanja

Naučno nastavne aktivnosti postdiplomskih magistarskih studija Menadžment i Supervizija u socijalnom radu

Novi modeli rada nastavnika i saradnika

Obrazovanje odraslih u slobodnom vremenu

Obrazovanje podržano mobilnim multimedijalnim uređajima: izazovi u radu nastavnika u osnovnim i srednjim školama

Od responsibilne nastave do responsibilne škole

Perspektive hibridnog obrazovanja odraslih

Podsticanje i sputavanje kritickog misljenja u nastavi za odrasle

Prava osoba s invaliditetom

Preferencije nastavnika o nastavi podrzanoj mobilnim uredjajima

Problemi i perspektive izbornih predmeta u visokom obrazovanju

Promjena paradigme u organizaciji i izvođenju nastavnog procesa

Profesionalne kompetencije školskih pedagoga

(Re)aktuelizacija izazova obrazovanju odraslih

Refleksija pedagoškog modela internacionalnog studija

Rezultati eksperimentalnog ispitivanja efikasnosti interaktivne nastave pravoslavne vjeronauke

Rights persons with disabilities

Roditeljska podrška djeci i mladima u vrijeme samoizolacije tokom pandemije korona virusa (COVID-19)

Sadržaji programa obrazovanja odraslih u svjetlu evropskih inicijativa i iskustava

Savjetodavna pomoć žrtvama, nasilnicima i njihovim roditeljima

Savremene asistivne informaciono-komunikacione tehnologije u funkciji obrazovanja studenata sa invaliditetom

Samousmjereno obrazovanje studenata sa invaliditetom

Stavovi mladih o vrijednostima sporta

Strategije i opravdanost vrednovanja kvaliteta rada nastavnika

Studij usmjeren na studente

Teškoće učenja i aktivnosti učenika

Tradicionalno i savremeno u intelektualnom vaspitanju

Upravljanje informacijama i obrazovanje u društvu koje uči

Uticaj interaktivnog stručnog usavršavanja nastavnika na njihove profesionalne kompetencije

Uticaj povratne informacije o vrednovanju rada nastavnika na autokorekciju pedagoškog djelovanja

Vaspitanje za unapređivanje mjera javne politike

Vaspitni značaj multivarijantno kombinovane primjene nastavnih oblika

Vrednovanje i mogućnosti autokorekcije nastavnog stila vođenja

Vrijednosti i protivrječja virtuelnog obrazovanja

Značaj povratnog informisanja u procesu vrednovanja kvaliteta rada nastavnika

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *