Hello

Draženko Jorgić, PhD

 

 

Adresa:
Bulevar vojvode Petra Bojovića 1a
78000 Banja Luka
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

Univerzitet u Banjoj Luci
Filozofski fakultet
kabinet br. 214 (prvi sprat desno)

Telefon na poslu: +387 51 322 790
Fax: +387 51 325 811

e-mail:
drazenko.jorgic@unibl.rs

Audiovizuelne konsultacije (chat) na:
skype: drazenko.jorgic1974
gtalk: drazenko.jorgic@unibl.rs
Facebook: Draženko Jorgić