Hello

Draženko Jorgić, PhD Adresa: Bulevar vojvode Petra Bojovića 1a 78000 Banja Luka Republika Srpska Bosna i Hercegovina Univerzitet u Banjoj Luci Filozofski fakultet kabinet br. 214 (prvi sprat desno) Telefon na poslu: +387 51 322 790 Fax: +387 51 325 811 e-mail: drazenko.jorgic@ff.unibl.org Audiovizuelne konsultacije (chat) na: skype: drazenkojorgic@hotmail.com Facebook:… Continue reading